kolaps

wylazło: 17.08.10.

piknikow.

red. [V]izir: zakończył się postvandalistyczny piknik KOLAPS. jak rozumieć ten tytuł?
Vlep[v]net: kolaps to generalnie zapaść, więc gdybyśmy chcieli interpretować ten tytuł w miarę dosłownie, to pewnie chodziłoby o zapaść miasta i jego norm estetycznych. Bardziej metaforycznie kolaps to moment przekłucia balonu formy narzuconej przez miejskie obyczaje, czyli jest to rodzaj antykulturowego doświadczenia. możnaby też określić to metaforą zdziczenia, wychodzimy poza miasto, niby na piknik i pozwalamy procesom naturalnym oddziaływać na siebie. wtedy ten tytułowy kolaps następuje także w nas.

więc chodzi o podmiejską wycieczkę? dla czego chłonięcie podmiejskiej atmosfery jest istotne?
ostatecznie chodzi o przebudowę miasta, czyli życia społecznego, bo to w pewnym sensie synonimy. relacje miejskie są często strasznie zasupłane, opresyjne i brzydkie. Silny jest odgórny nacisk. poza miastem można inspirowć się swobodnym ruchem energii z dołu do góry, ku słońcu.

co postvandalizm chce dać miastu?
postvandalizm chce dowartościować gesty rozkładu i zniszczenia. miasto i jego kultura są oparte na archetypicznych gestach budowania i konserwowania. powstajew ten sposób martwa zasklepiona skorupa, która nie poddaje się już dalszemu kształtowaniu przez zmieniające się ruchy społecznej energii. rozkład i znieszczenie są w odpowiedniej proporcji niezbędne miejskiemu życiu społecznemu. także "brzydka" estetyka opowiadająca o zjawiskach rozkładowych i procesach przemiany jednego w drugie musi znaleźć miejsce w naszej świadomości.

wróćmy do pikniku. jak te idee przejawiają się w zrealizowanych projektach?
nie należy szukac dosłownej ilustracji tej idei w pracach. przede wszystkim powstały formy ulotne, pogodzone ze swoją tymczasowością. prace inspirowane były przez zastane konteksty, nie narzucały się przestrzeni w którą wchodziły. tropiły ruch energii i podążajły za nim. poza tym nalezy pamiętać, że postvandalizm to nie teoria tworzenia sztuki, to raczej coś między opisem wrażliwości, a projektem polityki kulturalnej.

red. [V]izir: dziękuję za rozmowę.

[v]

 


vlepvnet(beztego)@gmail.com

jeżeli organizujesz bądź wiesz coś na temat działań nas interesujących, podziel się tym, nie bądź selfisz.wpisz swojego meila, a od czasu do czasu prześlemy na twój adres jakieś info.